Walne zgromadzenia

Aktualnie nie ma zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki.