Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 sierpnia 2019 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia