Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1], Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 roku, na godzinę 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu.

Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresami: investor.livechatinc.com/pl i investor.livechatinc.com.

W załączeniu Zarząd przedkłada: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Projekty Uchwał Regulamin Walnego Zgromadzenia Projekt “Polityki Wynagrodzeń” Załącznik “Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (wzór).

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.livechatinc.com/pl w sekcji Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekt “Polityki Wynagrodzeń”

Projekty Uchwał

Regulamin ZWZ

Załącznik- wzór oświadczenia o uczestnictwie przy korzystaniu ze środków komunikacji elektronicznej