Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2021 roku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 roku, na godzinę 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu.

Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresami: investor.livechatinc.com/pl i investor.livechatinc.com.

Spółka zapewni możliwość wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem investor.livechatinc.com/pl w sekcji Walne Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada: