Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Opublikowano: 2017-12-19 17:08

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) przedstawia w załączeniu wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

Załącznik: Znaczący akcjonariusze (226kb)