Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 lipca 2017 r.

Opublikowano: 2017-07-17 16:27

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) przedstawia w załączeniu wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r. we Wrocławiu.

Załącznik: Informacja na temat znaczących Akcjonariuszy