Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2019 roku we Wrocławiu („ZWZ”):

  1. Mariusz Ciepły – posiadający 4 010 000 akcji/głosów, stanowiących 15,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 24,25% w głosach na ZWZ
  2. Jakub Sitarz – posiadający 3 010 000 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 18,20% w głosach na ZWZ
  3. Maciej Jarzębowski – posiadający 3 010 030 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 18,20% w głosach na ZWZ
  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 1 500 000 akcji/głosów, stanowiących 5,82% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,07% w głosach na ZWZ
  5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – posiadający 1 687 000 akcji/głosów, stanowiących 6,55% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,20% w głosach na ZWZ
  6. Urszula Jarzębowska – posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,32% w głosach na ZWZ.
  7. Bank Handlowy SA w Warszawie, reprezentujący 15 akcjonariuszy posiadających łącznie 997 442 akcji/głosów, stanowiących 3,97% w ogólnej liczbie głosów oraz 6,03% w głosach na ZWZ.

Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software SA w dniu 7.08.2019 roku reprezentowanych było 16.534.927 akcji i głosów, co stanowi 64,21% ogólnej liczby akcji i głosów.