Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lipca 2014 r.

**

Raport bieżący 18/2014

**

Zarząd LIVECHAT Software S.A. przedstawia do publicznej informacji wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 lipca 2014 r. w Warszawie.

  • Maciej Jarzębowski – 14,90% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca
  • Jakub Sitarz – 14,96% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca
  • Mariusz Ciepły – 20,42% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca
  • TAR HEEL CAPITAL OS, LLC – 20,80% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca
  • THC FUND MANAGEMENT – 12,49% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca
  • Urszula Jarzębowska – 5,53% głosów na WZ, które odbyło się 23 lipca