Znaczący Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lipca 2015 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. przedstawia do publicznej informacji wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 lipca 2015 r. we Wrocławiu.

  • Mariusz Ciepły – 34,11% głosów na WZ, które odbyło się 20 lipca
  • Jakub Sitarz – 25,01% głosów na WZ, które odbyło się 20 lipca
  • Maciej Jarzębowski – 24,90% głosów na WZ, które odbyło się 20 lipca
  • Urszula Jarzębowska – 9,22% głosów na WZ, które odbyło się 20 lipca