Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2020 roku we Wrocławiu („ZWZ”):

  1. Mariusz Ciepły – posiadający 4 010 000 akcji/głosów, stanowiących 15,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 23,59% w głosach na ZWZ

  2. Jakub Sitarz – posiadający 3 010 000 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 17,71% w głosach na ZWZ

  3. Maciej Jarzębowski – posiadający 3 010 030 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 17,71% w głosach na ZWZ

  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 1 590 000 akcji/głosów, stanowiących 6,17% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,35% w głosach na ZWZ

  5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – posiadający 1 687 000 akcji/głosów, stanowiących 6,55% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,92% w głosach na ZWZ

  6. Urszula Jarzębowska – posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,12% w głosach na ZWZ.

  7. Bank Handlowy SA w Warszawie, reprezentujący 23 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.528.140 akcji/głosów, stanowiących 5,93% w ogólnej liczbie głosów oraz 8,99% w głosach na ZWZ.

Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software SA w dniu 18.08.2020 roku reprezentowanych było 16.999.876 akcji i głosów, co stanowi 66,01% ogólnej liczby akcji i głosów.