Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019/20 rok finansowy

LiveChat Software (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu 5/2020 informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019/20 rok.

Publikacja raportów miała nastąpić 25 czerwca 2020 roku.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019/20 rok finansowy (zakończony 31 marca 2020 r.) zostaną przekazane do publicznej informacji w dniu 30 czerwca 2020 roku.