Zejście poniżej progu 5% głosów na WZ przez fundusze zarządzane przez Copernicus TFI

Opublikowano: 2017–09–22 14:18

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Copernicus TFI).

Copernicus TFI jako organ zarządzanych przez siebie funduszy: FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, poinformował o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji Emitenta:

  • samodzielnie przez FULCRUM FIZ poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  • łącznie przez wymienione fundusze w wyniku zmniejszenia łącznego zaangażowania poniżej progu 5% głosów na Walnym.

Notyfikowane zmiany nastąpiły w wyniku przeprowadzenia w dniu 14 września 2017 r. następujących transakcji

  • zbycia przez : FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1.366.193 akcji reprezentujących 5,31% kapitału spółki

  • zbycia przez Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 540.367 akcji reprezentujących 2,10% kapitału spółki

  • nabycia przez Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3.000 akcji reprezentujących 0,01% kapitału spółki.

Przed transakcją FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.368.193 akcji reprezentujących 5,31% kapitału spółki, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 311.521 akcji reprezentujących 1,21% akcji spółki, Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 540.367 akcji reprezentujących 2,10% kapitału spółki, Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji posiadał 196 akcji reprezentujących 0,0008% kapitału spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiadał akcji spółki.

Po przeprowadzeniu transakcji FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 2.000 akcji reprezentujących 0,01% kapitału spółki, Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada akcji Spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 3.000 akcji spółki reprezentujących 0,01% kapitału spółki.

Łącznie, po przeprowadzeniu transakcji, fundusze zarządzane przez Copernicus TFI i wymienione w notyfikacji, posiadają łącznie 316.717 akcji reprezentujących 1,2308% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienie jest załącznikiem do raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta informował w raporcie 24/2017 o tym, że został powiadomiony o rozpoczęciu procedury ABB przez Akcjonariuszy. W raportach 25/2017, 26/2017 i 27/2017 informował o nabyciu akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach tej procedury.

Załącznik: COPERNICUS Zawiadomienie (836kb)