Zawiadomienia o transakcjach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-02-16 17:58

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego otrzymał zawiadomienia dot. sprzedaży akcji przez Akcjonariuszy pełniących w Spółce funkcje zarządcze lub nadzorcze: Mariusza Ciepłego (Prezes Zarządu), Macieja Jarzębowskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jakuba Sitarza (członek Rady Nadzorczej).

Zgodnie z zawiadomieniami

Pan Mariusz Ciepły sprzedał

  • w dniu 14 lutego 2017 r. łącznie 422.749 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję
  • w dniu 15 lutego 2017 r. łącznie 56.367 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję

Pan Maciej Jarzębowski sprzedał

  • w dniu 14 lutego 2017 r. łącznie 238.558 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję
  • w dniu 15 lutego 2017 r. łącznie 31.778 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję

Pan Jakub Sitarz sprzedał

  • w dniu 14 lutego 2017 r. łącznie 250.624 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję
  • w dniu 15 lutego 2017 r. łącznie 33.417 akcji Spółki w średniej cenie 49,0 zł za akcję

Zawiadomienia zostały złożone w oparciu o art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR i stanowią załączniki do raportu bieżącego.

Załączniki: Powiadomienie o transakcji J. Sitarz (pdf, 538kb) Powiadomienie o transakcji J. Sitarz (pdf, 536kb) Powiadomienie o transakcji M. Ciepły (pdf, 535kb) Powiadomienie o transakcji M. Ciepły (pdf, 532kb) Powiadomienie o transakcji M. Jarzębowski (pdf, 530kb) Powiadomienie o transakcji M. Jarzębowski (pdf, 538kb)