Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2020/21 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie styczeń - marzec 2021 (IV kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 12,66 mln USD i były o 39,6% wyższe od osiągniętych w IV kwartale 2019/20 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - marzec 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 9,07 mln USD.

W okresie październik - grudzień 2020 r. (III kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 12,17 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec marca 2021 r. wyniosła 4,02 mln USD co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 i o 36,4% rok do roku.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. W IV kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat wyniosło 117 USD i było wyższe o ponad 17,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. ARPU ChatBot wyniósł 86,9 USD na koniec kwartału, co oznacza wzrost o ok. 57,3% w skali roku.

  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec 2020/21 roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.864 a ChatBot 1.874.

  • Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 26,8% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ponad 213% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.