Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2020/21 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie październik - grudzień 2020 (III kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 12 177 447 USD i były o 44,9% wyższe od osiągniętych w III kwartale 2019/20 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (październik - grudzień 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 8 405 731 USD.

W okresie lipiec - wrzesień 2020 r. (II kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 11 393 795 USD.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. W III kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat było wyższe o ponad 21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost ARPU ChatBot wyniósł ok. 70% w skali roku.
  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec 2020 roku kalendarzowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 32.076 a ChatBot 1.719.
  • Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 20% w stosunku do poprzedniego kwartału i o blisko 210% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.