Wstępne szacunkowe przychody za II kw. 2020/21 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software w okresie lipiec - wrzesień 2020 (II kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 11 393 945 USD i były o 39% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2019/20 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 8 196 519 USD.

W okresie kwiecień - czerwiec 2020 r. (I kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 10 355 478 USD.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Wzrost liczby klientów i wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktu LiveChat. Wzrost ARPU został osiągnięty przy niższej średniej cenie sprzedaży (Initial Sale ARPU) w porównaniu do poprzedniego kwartału (ale istotnie wyższej niż przed rokiem).
  • Stabilizacja Churn produktu LiveChat (współczynnik odejść klientów) na poziomie 3-3,2% w trakcie kwartału.
  • Wzrost liczby klientów, ARPU i średniej ceny sprzedaży produktu ChatBot.

Przychody ChatBot w omawianym okresie wzrosły o ok. 34% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ok. 230% w skali roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd podkreśla, że przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.