Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2021/22 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) w okresie kwiecień - czerwiec 2021 (I kwartał roku finansowego 2021/22) wyniosły 13,02 mln USD i były o 25,8% wyższe od osiągniętych w I kwartale 2020/21 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (kwiecień - czerwiec 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 10,36 mln USD.

W okresie styczeń - marzec 2021 r. (IV kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 12,66 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 4,21 mln USD co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do stanu na koniec marca 2021 i o 25,2% rok do roku.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Wzrost wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. W I kwartale 2020/21 roku ARPU produktu LiveChat wyniosło 119 USD i było wyższe o ponad 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (pomimo odnotowanego spadku Initial ARPU - średniej ceny pierwszej sprzedaży). ARPU ChatBot wyniósł 109 USD na koniec kwartału, co oznacza wzrost o 33,1% w skali roku. Równocześnie odnotowano dalszy wzrost Initial ARPU ChatBot.

  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec I kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33.358 a ChatBot 2.086. W czerwcu 2021 roku dezaktywowano 119 licencji LiveChat w planie abonamentowym opartym na modelu “pay per chat”, który nie jest dłużej utrzymywany.

  • Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o blisko 4,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ponad 113% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.