Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2020/21 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software w okresie kwiecień - czerwiec 2020 (I kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 10 358 268 USD i były o 31,3% wyższe od osiągniętych w I kwartale 2019/20 roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (kwiecień - czerwiec 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 7 888 112 USD.

W okresie styczeń - marzec 2020 r. (IV kwartał roku finansowego 2019/20) skonsolidowane przychody wyniosły 9 073 430 USD.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • wzrost ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktów LiveChat i ChatBot zarówno w ujęciu rocznym, jak również w porównaniu do poprzedniego kwartału,
  • istotny wzrost liczby klientów produktów LiveChat i ChatBot,
  • Spadek Churn (współczynnik odejść) w maju i czerwcu w stosunku do poziomów zanotowanych w marcu i kwietniu.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tymwww.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai.

Zarząd podkreśla, że przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.