Wstępne szacunki dot. wpływu ewentualnego zastosowania 'IP Box' na wyniki finansowe

W nawiązaniu do RB 23/2019 i RB 24/2019, LiveChat Software S.A. informuje o możliwym wpływie zastosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (“IP Box”) na wynik finansowy.

Na podstawie analizy otrzymanej “Indywidualnej Interpretacji” oraz struktury przychodów w I półroczu roku finansowego, Spółka ocenia wstępnie, że w przypadku zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania, objętych nią może zostać ok. 95% jej przychodów.

Spółka zaznacza, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania “Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie pytania: “Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji spełnia wymogi, o których mowa w art. 24e ustawy o CIT?”.