Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 22 917 500,00 zł

  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,89 zł

  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 20 lipca 2021 r.

  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 27 lipca 2021 r.