Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca

Opublikowany: 2017-07-17 15:37

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Załącznik: Uchwały podjęte na ZWZ 17.07.2017 Livechat Software SA