Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia

Opublikowano: 2017-12-19 17:01

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podjęte zostały wszystkie planowane uchwały. Żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu.

Załączniki: Uchwały NWZ (251kb)