Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2015 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2015 r. Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.