Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2020

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Treść Uchwał