Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (rok finansowy 2020/21)

W nawiązaniu do RB 4/2021, Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę dot. drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020/21 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 22 917 500,00 zł

  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,89 zł

  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 20 lipca 2021 r.

  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 27 lipca 2021 r.