Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/20

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/20 (1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2018/2019

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018/19 – 25 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki informuje że, Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2018/19 roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2019/20:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019/20 – 28 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019/20 – 27 listopada 2019 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019/20 - 26 lutego 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować osobnego raportu kwartalnego za II kwartał 2019/20 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.