Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/21

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/21 (1 kwietnia 2020 r. – 31 marca 2021 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2019/2020

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019/20 – 25 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki informuje że, Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2019/20 roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2020/21:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020/21 – 28 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020/21 – 26 listopada 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020/21- 25 lutego 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować osobnego raportu kwartalnego za II kwartał 2020/21 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.