Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Andrzeja Różyckiego, dotyczące transakcji sprzedaży akcji Emitenta przez podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. D) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi: NAPOLEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

Pan Andrzej Różycki złożył zawiadomienie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.

Sprzedaży akcji dokonano w dniu 14 maja w ramach transakcji pakietowej. W ramach transakcji sprzedano 218.947 akcji. Cena wyniosła 30,0 zł za akcję a łączna cena 6.568.410 zł.