Sprzedaż akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Andrzeja Różyckiego, dotyczące transakcji sprzedaży akcji Emitenta.

Pan Andrzej Różycki złożył zawiadomienie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.

Sprzedaży akcji dokonano w dniu 1 grudnia w ramach transakcji pakietowej w godzinach sesji giełdowej. W ramach transakcji sprzedano 30 tys. akcji. Cena wyniosła 25,01 zł za akcję.

Postawa Prawna:  Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi.