Sprzedaż akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą i nabycie przez podmiot blisko z nią związany

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Grzegorza Bielowickiego, dotyczące transakcji sprzedaży przez niego akcji Emitenta.

W ramach transakcji sprzedaży w dniu 13 stycznia 2015 r. pan Grzegorz Bielowicki sprzedał 1.030.000 akcji Emitenta po cenie 21,0 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 21.630.000,00 zł.

Równocześnie Emitent otrzymał od pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie, w którym informuje, że FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. D. Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, dokonał transakcji kupna akcji Emitenta.

W ramach transakcji kupna w dniu 13 stycznia 2015 r. FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył 1.030.000 akcji Emitenta po cenie 21,0 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 21.630.000,00 zł.

Pan Grzegorz Bielowicki złożył zawiadomienia, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta.