Sprzedaż akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą i kupno przez podmiot blisko z nią związany

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Andrzeja Różyckiego, dotyczące transakcji sprzedaży przez niego akcji Emitenta.

W ramach transakcji sprzedaży w dniu 13 stycznia 2015 r. pan Andrzej Różycki sprzedał 951.965 akcji Emitenta po cenie 21,0 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 19.991,265 zł.

Równocześnie Emitent otrzymał od pana Andrzeja Różyckiego zawiadomienie, w którym informuje, że NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. D. Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, dokonał transakcji kupna akcji Emitenta.

W ramach transakcji kupna w dniu 13 stycznia 2015 r. NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył 951.965 akcji Emitenta po cenie 21,0 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 19.991,265 zł.

Pan Andrzej Różycki złożył zawiadomienia, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.