Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019/2020 roku finansowym

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 sierpnia 2020 r. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019/2020 roku finansowym, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej