Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-11-15 13:01

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. do Spółki wpłynęła informacja od Pana Andrzeja Różyckiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.