Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do RB 12/2019 Zarząd LiveChat Software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 sierpnia 2019 r.

Projekty stanowią załącznik do raportu.

Projekty uchwał ZWZ LIVECHAT Software 07.08.2019