Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie


W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 23/2015 Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 lipca 2015 r.

Dokument z treścią uchwał stanowi załącznik do raportu.