Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-12-19 17:04

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

Pan Marcin Mańdziak - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan Michał Markowski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,

Pan Jakub Sitarz - Sekretarz Komitetu Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,

- większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.