Powołanie członków Zarządu nowej kadencji oraz wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2014

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, powołała członków Zarządu nowej kadencji:- Pana Mariusza Ciepłego na stanowisko Prezesa Zarządu

  • Panią Urszulę Jarzębowską na stanowisko Członka Zarządu.

Życiorysy osób, które zostały powołane w skład Zarządu znajdują się w załączniku do raportu.

Rada Nadzorcza powołała też na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Macieja Jarzębowskiego, a na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Andrzeja Różyckiego.

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję w sprawie wyboru Komitetu Wynagrodzeń. W skład Komitetu wchodzą: pan Piotr Sulima jako Przewodniczący Komitetu oraz pan Maciej Jarzębowski jako członek Komitetu.