Powołanie członka Rady Nadzorczej przez NWZ

Opublikowano: 2017-12-19 16:57

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Michała Markowskiego. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

O zgłoszeniu kandydatury pana Michała Markowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka informowała w raporcie 35/2017. Życiorys i oświadczenie o niezależności kandydata stanowiły załączniki do raportu.

Pan Michał Markowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec LiveChat Software S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Markowski nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.