Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w następującym składzie:

  • Marzena Czapaluk
  • Marta Ciepła
  • Maciej Jarzębowski
  • Jakub Sitarz
  • Marcin Mańdziak

I przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady.