Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy

Opublikowano: 2017-07-17 15:20

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), informuje że w dniu 17 lipca 2017 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2017 r., wyniósł który wyniósł 42 724 723,86 zł:

Wypłata dywidendy - 36 307 500,00 zł

Kapitał zapasowy - 6 417 223,86 zł

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,41 zł.

Dnia Dywidendy wyznaczono na 24 lipca 2017 r. a Dzień Wypłaty na 7 sierpnia 2017 r.