Nabycie akcji Emitenta przez Osobę Nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienia od pana Macieja Jarzębowskiego dotyczące transakcji kupna przez niego akcji Emitenta.

W ramach transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 29 stycznia 2015 r. pan Maciej Jarzębowski nabył 9.666 akcji Emitenta po cenie 20,00 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 193.320 zł.

Pan Maciej Jarzębowski złożył zawiadomienia, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.