Nabycie akcji Emitenta przez Osobę na stanowisku kierowniczym

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienia od osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Spółce dotyczące transakcji kupna przez niego akcji Emitenta.

W ramach transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 29 stycznia 2015 r. osoba nabyła 2.002 akcji Emitenta po cenie 20,00 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 40.040 zł.

Osoba nie zgodziła się na publikację danych osobowych. Złożyła zawiadomienia, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą.