Przystąpienie do systemu ESPI

**

Raport bieżący 1/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 02.04.2014 roku Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (“ESPI”). W związku z powyższym, od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: §11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji