Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 sierpnia 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 11515 W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 302 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 lipca 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 11213. Przed rokiem (1 sierpnia 2014 r.) liczba klientów wynosiła 8208.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.