Liczba klientów – dane o działalności handlowej – wrzesień 2014

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 września 2014 r. liczba klientów, korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 8495. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 287 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 sierpnia 2014 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 8208 (po wzroście o 206 w trakcie miesiąca). Przed rokiem (1 września 2013 r.) liczba klientów wynosiła 5604.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.