Liczba klientów – dane o działalności handlowej - styczeń 2015

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 stycznia 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 9428. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 126 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 grudnia 2014 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 9302 (po wzroście o 262 w trakcie miesiąca). Przed rokiem (1 stycznia 2014 r.) liczba klientów wynosiła 6494.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.