Liczba klientów – dane o działalności handlowej – sierpień 2014

**

Raport bieżący 19/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 sierpnia 2014 r. liczba klientów, korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 8208. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 206 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 lipca 2014 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 8002 (po wzroście o 285 w trakcie miesiąca). Przed rokiem (1 sierpnia 2013 r.) liczba klientów wynosiła 5372.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.