Liczba klientów - dane o działalności handlowej - maj 2014

**

Raport bieżący 7/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 maja 2014 r. liczba klientów, korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 7463. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 244 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 kwietnia 2014 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 7219.Przed rokiem (1 maja 2013 r.) liczba klientów wynosiła 4789.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.

Intencją Zarządu jest cykliczne podawanie do wiadomości publicznej liczby klientów Spółki.

Stanowi ona istotną informację dotyczącą jej rozwoju.