Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lutego 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 9679. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 251 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 stycznia 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 9428. Przed rokiem (1 lutego 2014 r.) liczba klientów wynosiła 6664.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.