Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lipca 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 11213. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 318 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 czerwca 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 10895. Przed rokiem (1 lipca 2014 r.) liczba klientów wynosiła 8002.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.